Psí akademie a její

Disciplíny

naši čtyřnozí studenti se specializují na kynologické disciplíny agility, obedience, dogdancing apod.

Obedience

českým překladem anglického slova “obedience” je poslušnost či ovladatelnost

Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Měl by být brán ohled na fyzické dispozice psa.

 

Tento sport má své kořeny v Anglii, kde chtěli pořadatelé jedné z nejprestižnějších výstav Cruft´s vytvořit doprovodný program této celosvětově uznávané show. První obedience soutěže se tedy konaly ve výstavních halách a v kruzích, kde byl po celý den zajištěn program pro diváky. Z Anglie se obedience dostala do Skandinávie, kde její pravidla mírně upravili, a časem se dopracovala až do dnešní podoby FCI mezinárodního řádu.

 

V ČR je obedience poměrně mladým sportem. Klub Obedience CZ byl založen v roce 2007 a je zastřešen Českým kynologickým svazem. Zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní kategorie: národní OB-Z a mezinárodní OB1, OB2, OB3. Ve všech kategoriích se v naší zemi mohou účastnit i psi nezapsaní v plemenných knihách. Registrace v plemenné knize uznané FCI je povinná pouze pro psy účastnící se mezinárodních soutěží a šampionátů.

 

Podobně jako například agility není obedience přístupná jen pro některá plemena, závodit může pracovní plemeno, stejně jako šikovné společenské; národní soutěže jsou přístupné i křížencům. Většina instruktorů klubu Obedience CZ trénuje pozitivními metodami, což má ohromnou výhodu v tom, že psy výcvik baví a dá se použít pro zvířata různých povah a stáří.

 

Kurzy obedience probíhají zpravidla ve středu. Podrobnosti v Kalendáři akcí.

 

Lektor:

 

Kristýna Másilková 

 

  
  

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa

Do Čertous 2634/7
193 00 Praha 9

Telefon

+420 606 094 712

(nevolejte/neposílejte SMS o víkendu)